Neva


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Հիանալի գաղափար մի փոքր ձյան թագուհու համար: Իսպանական «neva» - ից, ձյունից, դա Neige անվան ածանցյալ է: Կա նաև Neve ՝ իտալական ձև: Այսպիսով, Նևան, Ձյունը կամ Նորը ձեր երեխայի համար: Դուք ընտրում եք այն, ինչ ձեզ ամենաշատն է դուր գալիս ... 3-ը բնօրինակ ընտրություն են: Նրա ծննդյան օրը ՝ օգոստոսի 5-ին:

Neva

Հիանալի գաղափար մի փոքր ձյան թագուհու համար: Իսպանական «neva» - ից, ձյունից, դա Neige անվան ածանցյալ է: Կա նաև Neve ՝ իտալական ձև: Այսպիսով, Նևան, Ձյունը կամ Նորը ձեր երեխայի համար: Դուք ընտրում եք այն, ինչ ձեզ ամենաշատն է դուր գալիս ... 3-ը բնօրինակ ընտրություն են: Նրա ծննդյան օրը ՝ օգոստոսի 5-ին: